Geskiedenis van die Aitsa

Die eerste uitgawe van die Aitsa, Hoërskool Diamantveld se eie, amptelike skoolnuusblad verskyn in 1975. Die aanvanklike uitgawes was ‘n afgerolde leerlingjaarblad wat ‘n oorsig oor die jaar se aktiwiteite verskaf het en ook aan leerlinge ‘n kans gebied het om hul letterkundige vernuf ten toon te stel.

In 1979 word daar besluit om die Aitsa in ‘n kwartaallikse blad te omskep en dit ook te laat druk. Die drukkerskoste is gedek deur ‘n hele reeks fondsinsamelingsprojekte aan te pak. Die blad is vir UPE se nuwe leerlingkoerantkompetisie ingeskryf en het ‘n uitstekende tweede plek behaal.

In 1980 word ‘n junior-bylae gestig wat as die Ditsem bekend staan. Tot op hierdie tydstip was die leerlingkoerant ‘n inisiatief van die matriekleerlinge, maar daar word in 1980 besluit om die tydrowende projek voortaan in die hande van St. 9-leerlinge te laat, aangesien die matrieks soveel tyd aan hul studies moes spandeer. In 1981 ondergaan die skoolkoerant ‘n gedaanteverwisseling toe die nuwe redaksie onderneem om die Aitsa op groot blaaie met die skool se nuut aangeskafte fotokopieërmasjien te druk.

In 1983 besluit mnr. Auret dat die leerlingblad voortaan gratis aan elke gesin verskaf sou word. In dieselfde jaar verower die Aitsa ook die derde plek in die Junior Rapportryers se jaarlikse landswye kompetisie vir skoolkoerante.

Om mee te ding was dit egter nodig dat die Aitsa ‘n kammakoerant vol saaklike berigte word. In 1984 besluit die nuwe redaksie om terug te keer na die meer gewilde, ou formaat met bydraes van letterkundige aard, grappies en skindernuus om berigte mee af te wissel. Vir die eerste uitgawe van 1985 word ‘n mini-komper vir die eerste keer gebruik om die tik- en setwerk gelyktydig en outomaties af te handel. Die gebruik van die skool se rekenaarsentrum maak dit moontlik om die skoolkoerant meer akkuraat en netjies af te handel. In 1987 bied die UOVS mediaskolingskomitee ‘n skoolkoerantseminaar vir redaksielede van skoolkoerante in Kimberley aan. Die doel van die seminaar was om leerlinge help om hul skoolkoerante op ‘n meer professionele standaard te bring.

Gewapen met nuwe kennis het die redaksie hul eerste, NUWE Aitsa aangepak wat poniegrootte was en op koerantpapier gedruk was. Daar is ook van kleur gebruik gemaak. Om drukkoste te dek het advertensies in die blad verskyn. Beide uitgawes wat in 1987 verskyn, is ingestuur vir die Nasionale skoolkoerantkompetisie wat deur die Junior Rapportryersbeweging geloods is.

Tydens die skoolkoerantseminaar wat deur UOVS mediaskolingskomitee aangebied is, is daar ook bladredakteurs gekies om as redaksielede vir die eerste Provinsiale skoolkoerant op te tree. Leerlinge wat as bladredakteurs gekies is, het ‘n verdere seminaar bygewoon waartydens die kernredaksie van die KOVSIEKIE verkies is. Callie du Preez is as hoofredakteur aangewys en Eurika Beyleveld as redaksielid.

In 1995 is ‘n spesiale rekenaarprogram aangekoop om die bladuitleg te vergemaklik en die koerant n professionele, afgeronde voorkoms te gee. ’n Hoogtepunt in 1997 was die skoolkoerantseminaar wat die redaksie van die Aitsa in samewerking met die Nasionale Pers (Die Volksblad) aangebied het. Puik reëlings het baie komplimente vir Diamantveld ingeoes.

 In 2005 behaal die Aitsa algeheel die sesde posisie in die Nasionale Skoolkoerantkompetisie van Media24 en vierde posisie in die afdeling vir koerante met ‘n begroting onder R10 000. Jeanettie Pretorius kry ‘n toekenning vir beste berig. In 2006 was Diamantveld sesde in die afdeling vir koerante met ‘n begroting van minder as R10 000. Louis de Kock het ‘n eerste plek behaal in die afdeling “Beste berig – afdeling Kommentaar”.

In 2009 sorg die Aitsa  vir die grootste hoogtepunt op die kultuuragenda deur tien pryse in Media24 se Nasoniale Skoolkoerantkompetisie te verwerf:

Beste kommentaar/rubriek- eerste plek

Beste spotprent- eerste en sesde plek

Beste grafika- eerste, tweede, derde en vyfde plek

Beste nuusberig- tweede plek

Beste sportberig- tweede plek

Beste nuusfoto-derde plek

Die koerant self wen twee eerste plekke, naamlik eerste in die afdeling vir ‘n koerant met ‘n begroting onder R10 000 per uitgawe, asook algeheel die beste skoolkoerant landswyd. Voorwaar ‘n uitsonderlike prestasie.

In 2010 word hierdie hierdie puik prestasie herhaal toe die Aitsa vir die tweede agtereenvolgende jaar as die beste skoolkoerant Nasionaal aangewys word.

Die Junie, 1983 uitgawe van die Aitsa